Tajemný rakouský rébus AEIOU

Základní samohlásky AEIOU? U nás možná, ale ne tak podle Habsburků. Pojďte se podívat na zoubek tajemnému rébusu ...

Zatímco u nás si při vyřčení písmen AEIOU téměř každý vzpomene na první hodiny českého jazyka, v Rakousku je všemu jinak. AEIOU totiž neoznačují jen základní samohlásky, ale jsou i tajemným rébusem, který vznikl za vlády Habsburků. Vznik je připisovaný Fridrichu III. Habsburskému, nejdéle vládnoucímu panovníkovi Svaté říše římské, jehož vláda trvala celkem 53 let. A právě tato zkratka byla jeho životním mottem, ač se její interpretace velice často liší.

Nejčastější interpretací je latinské „Austriae est imperare orbi universo“ neboli „Rakousku náleží vládnouti celému světu.“

Mezi další latinské výklady patří:

   „Austria erit in orbe ultima“  - „Rakousko bude na světě poslední“, tj. jeho existence potrvá nejdéle.
   „Aquila electa iuste omnia vincit“, kde písmeno V odpovídá písmenu U a výklad značí, že „Vyvolený (vznešený) orel právem vše      přemáhá.“ Orlem je zde samozřejmě myšlen státní znak Rakouska a to černá orlice se zlatou korunkou.  
   „Amor electis iniustis ordinat ultor,“ zde "Láska vyvoleným, nešlechetníkům panuje mstitel" je nejobecnější výklad.

Ale existují i výklady z němčiny, samozřejmě oslavující slávu Rakouska-Uherska:

   „Auf erden ist oesterreich unsterblich“ – „Na zemi je Rakousko nesmrtelné“
   „Aller ehren ist oesterreich voll“ - Všech ctností je Rakousko plné
   „Alles erdreich ist oesterreich unterthan“ - Celý pozemský svět je poddán Rakousku

A závěrem nezapomeneme zmínit i ironické kousky, protože i z Habsburků je třeba si občas vystřelit.

    „Alle essel iubeln ohne unterlass – „Každý osel (ať) jásá bez ustání“
    „Aller ehrgeiz ist oesterreich unbekannt“ – „Vší ctižádosti je Rakousko prosté“

A kdo by chtěl důkaz o používání AEIOU, ať se s námi vydá do Lince, kde je na zámku Linzer Schloss právě tato zkratka vyobrazena!

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace